Agent povinného ručení

Povinné ručení

Zákon ukládá všem majitelům vozidel povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. povinné ručení. Povinné ručení Vás ochrání před finančními dopady škod, které můžete při provozu vozidla způsobit na majetku nebo zdraví třetích osob. Při sjednávání povinného ručení lze vybírat z několika variant s dostatečným rozsahem krytých škod. Základní limity pojistného plnění jsou stanoveny na 35 mil. Kč pro věcné škody a škody, které mají povahu ušlého zisku a na 35 mil. Kč pro škody na zdraví. Při tomto limitu pojistného plnění bývá nabízeno zvýhodněné povinné ručení pro majitele osobních vozidel, kteří mají trvalé bydliště v obcích do 30 tisíc obyvatel. U zvýšeného tarifu dosahuje pojistné plnění částky 70 mil. Kč pro věcné škody a škody, které mají povahu ušlého zisku a 70 mil. Kč pro škody na zdraví.

Jako specialisté na povinné ručení Vám nabízíme naše zkušenosti a služby. Pomocí našich specializovaných webových stránek si můžete přes kalkulačku povinného ručení porovnat nabídky povinného ručení v klidném prostředí Vašeho domova. Rychle a jednoduše si tak zjistíte nejvýhodnější a nejlevnější povinné ručení pro Vaše vozidlo a ihned můžete pojistku sjednat a uzavřít.

Uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) patří mezi základní povinnosti každého majitele motorového vozidla. Každému kdo by provozoval svoje vozidlo na pozemní komunikaci, aniž by měl uzavřeno povinné ručení, hrozí ze zákona sankce.

Změna pojišťovny. Našli jste pomocí on-line kalkulačky povinné ručení výhodnější ? Nabízí Vám jiná pojišťovna větší ochranu za méně peněz? Pak neváhejte a změňte pojišťovnu.

Jak změnit pojišťovnu

Pokud jste se rozhodli stávající smlouvu o povinném ručení vypovědět a uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s jinou pojišťovnou, musíte výpověď smlouvy podat nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období. Jinak budete mít další možnost tak učinit až za rok.

 • Pro koho nelze uzavřít povinné ručení on-line - vozidla zvláštního užití (taxi, vozidla autopůjčoven, vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla pro přepravu nebezpečného nákladu), vozidlo historické, nákladní vozidlo nad 12 t., tahač a návěs, autobus, sanitní automobil, obytný automobil  ...
 • Jak uzavřít pojistnou smlouvu - Pojistná smlouva je uzavřena v okamžiku splnění následujících podmínek klientem – podpis klienta na zaslaných dokumentech, odeslání těchto dokumentů na naši adresu, úhrada pojistného ve výši první splátky uvedené na návrhu pojistné smlouvy, ...
 • Rozsah pojištění a pojistné povinného ručení - Limit pojistného plnění je maximální částka pojistného plnění, která může být poškozenému vyplacena při jedné škodné události. Uvádí se v milionech korun českých. Zákon stanovuje nejnižší limit pojistného plnění na 35 milionů Kč. Horní hranice je 100 milionů Kč.
 • Způsoby platby povinného ručení - Co se stane v případě, že nezaplatím povinné ručení? Od ledna 2009 je majitel či provozovatel vozidla povinen zaplatit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a to za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno (tzn. vozidlo bylo registrováno, ale nemělo sjednáno povinné ručení).
 • Doba platnosti pojistné smlouvy - Povinné ručení lze sjednat buď na dobu neurčitou s pojistným období v trvání 12 měsíců, anebo na dobu určitou, přičemž výše minimálního pojistného činí 100,- Kč.
 • Způsoby zániku pojištění - Zánik povinného ručení upravuje zákon č. 168/1999 Sb a čl. 5 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle zákona o pojistné smlouvě.
 • Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy - Povinné ručení odstoupení od smlouvy lze dle § 23 odst. 4 a 6 zákona o pojistné smlouvě a daného článku Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Způsob vyřizování stížností - Stížnost podává pojistník, pojištěná osoba a oprávněná osoba písemnou formou a doručuje ji na adresu sídla pojistitele, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak.
 • Prohlášení pojistníka
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů - Každý pojištěný musí vyjádřit souhlas se zpracování osobních údajů pro účely povinného ručení. Souhlasím s tím, aby mé adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem jmenované pojišťovny v návrhu pojištění...
 • Závazek doložit potvrzení o době trvání pojištění u předchozího pojistitele


Od skončení monopolu v pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla se do tohoto segmentu s povinným ručením vrhly všechny pojišťovny. Každá má jiná segmentační schemata a tedy i jiné produkty. Např. Povinné ručení AXA je nadstandartní povinné ručení, naopak levné je Povinné ručení Slavia. Ve oranžovém Wustenrotu umění překvapit netradičními službami Povinné ručení Wustenrot, a u pojišťovny Allianz je zaměření na menší města, kde řidiči méně bourají Povinné ručení Allianz. Takovým zlatým středem se službou např. předpovědí počasí a varováním je Povinné ručení Uniqa, A u ČSOB se můžete dočkat široké sítě poboček v případě problémů s povinným ručením Povinné ručení ČSOB. Ale nejlépe uděláte když své údaje zadáte do kalkulátoru, který vám to povinné ručení přímo na míru najde sám.

Kalkulace a výpočty najdete na kalkulačka.eu

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla pro nás začalo v roce 2009 povinným ručením číslo jedna, kterým byla tato internetová aplikace. V současné době je naší vlajkovou lodí v povinném ručení moderní aplikace ruceni-povinne.eu kde vás sleva opravdu nemine.

Euro-pojištění je obchodní značka společnosti Financier, s.r.o. Financier. Poskytneme Vám služby, nezatížené závislostí.

Nevíte si rady? Potřebujete pomoci? Chcete porovnání pojištění a propočet na tělo s korunovou přesností?
Volejte analytika na tel 739 586 722